Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: jednotka@zshlohovec.edu.sk
Telefón: Tel: 033 733 1531
Fax: 033 733 1532
Adresa školy: M. R. Štefánika 30
920 01 Hlohovec
IČO: 36080403
DIČ: 2021327682
Telefón - školská jedáleň: 033 732 0894
zodpovedná za úpravu www stránky: Mgr. Martina Ondrišová

Novinky

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: jednotka@zshlohovec.edu.sk
Telefón: Tel: 033 733 1531
Fax: 033 733 1532
Adresa školy: M. R. Štefánika 30
920 01 Hlohovec
IČO: 36080403
DIČ: 2021327682
Telefón - školská jedáleň: 033 732 0894
zodpovedná za úpravu www stránky: Mgr. Martina Ondrišová

Fotogaléria