• 21. novembra 2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry TESTOVANIE T5-2018.
    • Do galérie Exkurzia - Múzeum holokaustu Sereď - 12.11.2018 - 9. ročník boli pridané fotografie.Dňa 12.11.2018 žiaci 9. A a 9. B navštívili MÚZEUM HOLOKAUSTU v Seredi. V múzeu mali možnosť vidieť dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Na vlastné oči videli dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz. Počas celej exkurzie ich sprevádzal lektor, ktorý im poskyt
     • Do galérie Jesenná výzdoba tried boli pridané fotografie.
      Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu tried:
      • Žiaci 1. stupňa sa zapojili do farbičkovej súťaže, kde kreslili seba a svoju rodinu. Práce boli vystavené v komunitnom centre Samaria od 22. do 26. októbra 2018. Žiaci so svojimi učiteľmi tu mali možnosť pozrieť si výstavu a zahlasovať za najkrajšiu kresbu. Z 50 kresieb, ktoré boli zaslané do súťaže a vystavené, vyhrali títo piati žiaci z našej školy:
       • Začiatkom októbra sme boli v zbere batérií v rámci celého Slovenska ako škola na 1.mieste vďaka žiačke 8.A Kristíne Bednárovej, ktorá bola na 1.mieste v kategórii jednotlivcov. Koncom októbra sme na 5.mieste, Kika je na 3.mieste. Pripojte sa aj ďalší a pomôžte zase škole dostať sa na vrchol rebríčka!
        • 19.10.2018 vyhlásili v Dolnom Kubíne výsledky 15. ročníka celoštátnej literárnej súťaže Mladá slovenská poviedka. Jessica Bajzíková z 8.B získala 2. miesto za svoj poľovnícky príbeh v tejto súťaži mladých autorov. Výherné poviedky sú uverejnené v zborníku Mladá slovenská poviedka 2018 dostupnom na: http://osvetadk.sk/doc/zbornik_2018_web.pdf
          • V mesiaci október pani vychovávateľky v ŠKD zorganizovali:

           22.10. - Deň jablka

           24.10. - Halloween párty

           8.-26.10. - súťaž o najkrajšieho šarkana
            • Dňa 26.10.2018 žiaci 8.ročníka so svojimi triednymi učiteľmi v rámci školského projektu Tradície a pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštívili zariadenie pre seniorov. Pripravili si krátky program pre klientov zariadenia.
               • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
                • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
                • Prihlásenie

                • Zvonenia

                 Štvrtok 15. 11. 2018
                • Fotogaléria

                 • Exkurzia - Múzeum holokaustu Sereď - 12.11.2018 - 9. ročník
                 • Jesenná výzdoba tried
                 • Farbičková súťaž Ja a moja rodina - vyhodnotenie
                 • Október v ŠKD
                 • Výchovný koncert Prejav sa pohybom
                 • 4.A - vychádzka a opekačka - 1.október
                 • Osmijankova literárna záhrada
                 • Beseda 3.B, 4.A
                 • Školský výlet 4.A a 4.B