• Želáme krásne leto!

   • Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 3. septembra.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
        • Školský výlet 4.A a 4.B

         Do galérie Školský výlet 4.A a 4.B boli pridané fotografie.

         Dňa 15. 6. 2018 sa žiaci 4.A a 4.B triedy zúčastnili šk. výletu v Bratislave - Plavba po Dunaji. Počas plavby sledovali okolitú prírodu a prítok rieky Morava. Navštívili zrúcaninu hradu Devín, pozreli si stále expozície skamenelín a iných predmetov historickej hodnoty. Deťom urobili radosť upomienkové predmety, ktoré si mali možnosť zakúpiť pred vstupom do okolia hradu Devín. Žiaci sa z výletu vrátili zdraví a spokojní.

        • Projekt EKOUČEBŇA

         Aj v tomto šk. roku sme pokračovali v projekte EKOUČEBŇA v spolupráci s Občianskym združením Zámok Hlohovec. Žiaci 1. stupňa mali k dispozícii pracovné zošity, ktoré boli venované environmentálnej téme. V mesiaci február sme mali zapožičané tablety, s ktorými si žiaci vyskúšali pracovať v rozšírenej realite za pomoci učebnice RECYKLÓNIA. Pomocou nich si mohli pozrieť krátky 8 minútový motivačný film na tému: PREČO RECYKLOVAŤ a následne si získané informácie vyskúšali v rozličných hrách s rozšírenou realitou. Všetkým žiakom sa práca s tabletom a učebnicou veľmi páčila. V pracovný zošitoch si neskôr žiaci mohli pripomenúť a zopakovať informácie získané pomocou filmu a hier.

        • Súťaž DEŇ ZEME

         Do galérie Súťaž DEŇ ZEME boli pridané fotografie.

         Žiaci 1.A a 2.B triedy sa tento šk. rok zapojili do environmentálnej súťaže DEŇ ZEME, ktorú vyhlásila spoločnosť NATUR PACK. Ako začiatočníkom sa nám nezadarilo, no práca s pracovnými ekozošitmi nás veľmi bavila počas celého roka.

        • Hlohovské hry detí

         Do galérie Hlohovské hry detí boli pridané fotografie.

         26.06.2018 sa štvrtáci zúčastnili HHD. Strávili príjemný športový deň a dosiahli pekné športové výsledky:

         Štafeta 4 x 60 m ........................................2. miesto,

         Lukáš Černý - beh na 300 m......................1. miesto,

         Alexandra Pastieriková - beh na 300 m .....2. miesto,

        • UŽ SME VEĽKÍ ŠKOLÁCI - vystúpenie prvákov

         Do galérie VEĽKÍ ŠKOLÁCI - vystúpenie prvákov boli pridané fotografie.

         Dňa 28. 06. 2018 sa na pešej zóne predstavili žiaci 1.A a 1.B triedy ako VEĽKÍ ŠKOLÁCI. Prváci si pod vedením Mgr. A. Dávidovej, Mgr. J. Bullovej a PaedDr. D. Kušnírovej pripravili nádherný program, ktorý bol plný spomienok na prvú triedu /denník prvákov/, hier, tancov, piesní a humoru. Pobavili sme sa na scénke, v ktorej rodičia pomáhali prváčikovi pri písaní domácej úlohy. Nestačila trpezlivosť ani maminy, ani ocina, dokonca ani babičky. Predsa len, urobiť rovnú čiaru je zo začiatku veda! Môžeme však skonštatovať, že prváci svoj prvý ročník zvládli a sú z nich veľkí školáci...

     • Prihlásenie

     • Zvonenia

      Nedeľa 19. 8. 2018
     • Fotogaléria

      • Školský výlet 4.A a 4.B
      • Súťaž DEŇ ZEME
      • Hlohovské hry detí
      • UŽ SME VEĽKÍ ŠKOLÁCI - vystúpenie prvákov
      • Moja prvá olympiáda - 1. B
      • Exkurzia po včelíne 2.B a 3.B
      • Školský výlet 5.A, 5.B, 6.A
      • Exkurzia 2.A, 3.A, 3.C
      • Odporuč mi knihu